Loading

A.S.O

حاصل تشکیل پلیمرهای سنگین در فرایند واکنش آلکیلاسیون و بطور نا خواسته و غیر قابل کنترل می باشد

) :  (Acid Soluble Oil ASO 

حاصل تشکیل پلیمرهای سنگین در فرایند واکنش آلکیلاسیون و بطور نا خواسته و غیر قابل کنترل می باشد که فقط با کنترل بهینه فرایند، میزان تشکیل آن مینیمم خواهد بود. این مواد در اسید HF محلول بوده و در صورت جدا نشدن از آن، باعث کاهش قدرت اسیدی HF و کاهش کیفیت محصول اصلی LAB خواهد شد. لذا از اسید جدا و به عنوان محصول جانبی در تانک مخصوص ذخیره می شود.

تعداد بازدید: ۴۶۲
امتیاز را وارد کنید
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 400
نظر خود را وارد کنید