شرکت پتروشیمی بیستون / ارتباط با ما

ارتباط با ما

ردیف

مشخصات

توضیحات

1

آدرس دفتر تهران

تهران ،یوسف آباد-خیابان اسدآبادی-کوچه سیزدهم-پلاک 31 -طبقه 5

2

کد پستی- تهران

1433673941

3

تلفن دفتر مدیر عامل

021-88726341-3

4

فکس دفتر مدیر عامل

021-88726344

5

آدرس مجتمع

کرمانشاه ، کیلومتر 8 جاده بیستون-جنب مرکز تعویض پلاک خودرو

6

کدپستی مجتمع

6744132110

7

تلفن دفتر مدیر عامل مجتمع

083-31731000

8

فکس دفتر مدیر عامل مجتمع

083-31731001

9  تلفن دفتر تدارکات
083-31731700 

10

تلفن روابط عمومی مجتمع

083-31731030-1

11

تلفن و فکس تلفنخانه مجتمع

083-31730000-31731901

12

وب سایت شرکت

www.bispc.ir

13

ایمیل شرکت

info@bispc.ir